Termeni și condiții

1. INTRODUCERE

Website-ul Pink Cafe & Lounge este proprietatea Societății CALITATEA SRL, cu sediul în Bucuresti, sector 3, Bd. Decebal, nr. 13, bl. S15, parter, cu număr de ordine la Registrul Comerțului Bucuresti J40/9882/1991, CUI 411995.

Prin utilizarea website-ului, în calitate de potențiali vizitatori și clienți, consimțiți să respectați termenii și condițiile de utilizare a website-ului Pink Cafe & Lounge. Dacă nu acceptați termenii și condițiile prezentei secțiuni, nu trebuie să utilizați website-ul.

 

2. UTILIZAREA CONȚINUTULUI WEBSITE-ULUI

Nu este permisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe website-ul Pink Cafe & Lounge, de către orice persoană, fără acordul scris al reprezentanților legali ai Pink Cafe & Lounge, nici exploatarea în orice fel a website-ului în scopuri comerciale sau contrare intereselor Pink Cafe & Lounge. Nerespectarea acestor condiții se pedepsește conform legislației în vigoare.

 

3. RESPONSABILITATE

Societatea Calitatea SRL face toate eforturile rezonabile pentru ca informațiile oferite pe website să fie corecte, exacte și actualizate, însă nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru omisiuni sau erori în conținutul website-ului Pink Cafe & Lounge.

Preparatele culinare prezentate pe website sunt cu titlu orientativ, iar anumite caracteristici pot diferi față de imagini. Cu toate acestea, Pink Cafe & Lounge va prezenta cât mai detaliat și corect produsele și serviciile, respectând acuratețea acestora.

Cu excepția cazurilor în care se prevede contrariul, nu declarăm și nu garantăm:

  • Disponibilitatea website-ului Pink Cafe & Lounge sau operarea acestuia fără erori sau întreruperi;
  • Compatibilitatea website-ului Pink Cafe & Lounge cu sistemul de operare și software-ul telefonului sau calculatorului utilizatorilor.

 

Utilizarea și navigarea website-ului se face pe răspunderea utilizatorilor.

Astfel, utilizând acest website, sunteți de acord că Societatea Calitatea SRL nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse de navigarea și utilizarea website-ului, inclusiv dar fără a se limita la defecțiuni sau viruși care pot apărea pe computerul dvs. sau orice altă platformă pe care utilizați website-ul.

 

4. PROMOȚII ȘI OFERTE SPECIALE

Echipa Pink Cafe & Lounge își stabilește singură regulamentele promoțiilor și a ofertelor speciale pe care le desfășoară. Promoțiile active sunt aduse la cunoștința clienților prin intermediul web-siteului, prin email sau alte modalități de promovare. De promoții beneficiază doar acei participanți care respectă întocmai regulile afișate, Pink Cafe & Lounge rezervându-și dreptul de a întrerupe sau anula în orice moment promoția fără o notificare prealabilă.

 

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Continuțul website-ului Pink Cafe & Lounge – fotografii, elemente de grafică web, simboluri, texte, programe sau alte date reprezintă proprietatea Pink Cafe & Lounge și a partenerilor săi, fiind protejată de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

 

6. MODIFICĂRI

Pink Cafe & Lounge își rezervă dreptul de a amenda, modifica, actualiza, întrerupe operarea website-ului sau al oricărui conținut publicat pe website în orice moment, fără o notificare prealabilă.

 

7. DISPUTE ȘI CONFLICTE

Orice conflict ivit între Pink Cafe & Lounge și clienți va urma calea unei concilieri amiabile. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale în vigoare de la momentul respectiv, soluționarea conflictelor fiind de competența instanțelor române. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

 

8. DISPOZIȚII FINALE

În cazul în care una sau mai multe clauze din cele menționate mai sus va fi declarată nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, clauza declarată nulă nu va afecta validitatea celorlalte clauze, cu excepția cazului în care se găsește în strânsă legatură cu aceasta din urmă.